Book cover

Светии на Сион
Химни, 280:00 0:00
Introduction

Светии на Сион

1. Светии на Сион, от висините чуйте пак гласа. Пътека пригответе, Господ иде – Цар на нашата земя. Вечеря за Агнеца пригответе вий сега, с’могъщия Жених вий на вечеря поканете и света.

2. Молете Господ синовете земни, всички до един, да дойдат в’праведното царство и да викат радостно „амин“. Възстанови свещените ключове Бог сега. Словата чудни вий разпространете и евангелския план.

3. Със славата на Господа сега Сион ще запламти. Сион е знаме чисто и към него идват от всички страни. Светии, да вървим по пътя на бащите ни – на живия Бог нека всеки служи и да Му благодари.

Текст: Ед М. Роуи, 1878–1951 г. © 1948 IRI

Музика: Робърт П. Манукин, 1918–1997 г. © 1948 IRI