Book cover

Елате, вий всички вярващи
Химни, 1250:00 0:00
Introduction

Елате, вий всички вярващи

1. Елате, вий всички вярващи, щастливи! Елате, елате във Витлеем. Ангелски Цар вижте днес роден е!

С’любов да славим Царя, с’любов да славим Царя, с’любов да славим Царя Исус Христос!

2. О, ангели, пейте, пейте за възхвала, о, пейте вий химни на радостта. Слава на Бог, слава в’небесата!

С’любов да славим Царя, с’любов да славим Царя, с’любов да славим Царя Исус Христос!

3. Поклон, о, Исусе, Цар наш и Спасител! Господи, слава във вечността. Ти на Отца свят Син в’плът облечен!

С’любов да славим Царя, с’любов да славим Царя, с’любов да славим Царя Исус Христос!

Текст: Приписва се на Джон Ф. Уейд, ок. 1711–1786 г.; прев. от Фредерик Оукли, 1802–1880 г.

Музика: Приписва се на Джон Ф. Уейд