Book cover

Спасителю на Израил
Химни, no. 50:00 0:00
Introduction

Спасителю на Израил

1. Благослови Израил Спасителю свят, дари ни любов и благодат. Ти сянка в’деня, огнен стълб във нощта, Ти наш Изкупител и Цар.

2. Ний знаем стадото си пак ще събереш и във Сион ще го поведеш. Не ще има плач в’долина на смъртта, ни мъки в’пустинята пак.

3. Тъй дълго бяхме ний във властта на греха, зовяхме Те във пустинята. Врагът е ликувал при наште беди, но Израил ще победи.

4. Чеда на Сион, блага вест Бог ни дари, спасението ни възвести и царството вечно на нашта земя знамения сочат това.

5. Спасителю, с’любов днес към нас погледни, Ти мир и покой ни прати. Небесното царство копнеж сладък е и надежда за всяко сърце.

6. Към нас очи обръща Той пълни с’любов и ангели пеят благослов. Кънтят и прогласят мир във вечността на Господ светите слова.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872; адаптиран от Джозеф Суейн, 1761–1796.

Музика: Фриймън Люис, 1780–1859