Book cover

Вестител ангел слезе тук
Химни, 70:00 0:00
Introduction

Вестител ангел слезе тук

1. Вестител ангел слезе тук от светли небеса и прогласи пак радостта, че святите слова божии мъже ще проповядват по цялата земя, ще славят името Му всички хора по света.

2. Евангелския план Бог даде още в’древни дни. B’последните дни словото Си Той възстанови. Отдавна го прогласяха тук пророците свети. За Господ Исус носи то велики истини.

3. Дойдоха славните апостоли от древността, свещеничеството от Господ те донесоха. За светите божии мъже благодат се тук изля, ключове, дарби, знания от светли небеса.

Текст: Адаптиран от Дж. Уилиям Ричардс, 1918–2005. © 1985 IRI

Музика: Х. Уолфорд Дейвис, 1869–1941 г., изм. На основата на мелодията solemn melody. Възпроизвежда се с позволението на Novello and Company Limited. Правенето на копия без писмено позволение от притежателя на авторските права е забранено.