Book cover

Видели мъдреците
Химни, 1330:00 0:00
Introduction

Видели мъдреците

1. Видели мъдреците как звездата засияла, в’нощта спокойна ангелската песен зазвучала.

Осанна, осанна, на името Му днес!

2. Те тръгнали на път и следвали звездата ясна. Видели Странника небесен, спящ във скромна ясла.

Осанна, осанна, на името Му днес!

3. Все още по света се носи разказът чудесен и пее се от всички хора ангелската песен.

Осанна, осанна, на името Му днес!

4. Сияе пак звездата ясна от небесната шир. И светлината й пак носи на земята свят мир.

Осанна, осанна, на името Му днес!

Текст и музика: Анон., Laudis Corona, Бостън, 1885 г.