Písně, 12
Střídmost


Střídmost

First line: Střídmost krásná, čistá jest