Písně, 56
Ovládej své city, bratře


Ovládej své city, bratře

First line: Ovládej své city, bratře