Písně, 53
Tichá noc


Tichá noc

First line: Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid