Hymnau

Hymnau, wedi eu cyfansoddi a’u casglu, yn fwyaf neillduol

Hymnau, Welsh.
Rhydybont, Wales. Dan Jones.
1846. First edition. 133 songs.

Titles after hymn 36 are inferred from the index and a later edition (several pages were missing).


Indexes

References

  • Flake-Draper Number: 1870b (Mormon Bibliography, 1830–1930)
  • Jacobs Number: 885.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
List of songs
Jump to:

Show results that:

Yr Ysbryd glân a’i waith (Return to top)
1.
O Dduw, rho im’ dy Ysbryd

Full credits not available

2.
Duw, tywallt di yr Ysbryd Glân

Full credits not available

3.
Ein Duw a’n tirion awdwr hedd

Full credits not available

4.
O, Arglwydd nef a daear lawr

Full credits not available

5.
Duw, cyflawna dy addewid

Full credits not available

6.
Dy Ysbryd di, ein nefol Dad

Full credits not available

7.
Arglwydd grasol a thrugarog

Full credits not available

Ail ddyfodiad Crist, a’r mil-flwyddiant (Return to top)
8.
Ymdrechaf ymdrech deg

Full credits not available

9.
Yn Frenin daear, mawr ei lwydd

Full credits not available

10.
’Rwy’n canu mewn gorthrymder

Full credits not available

11.
Yn awr gorthrymder gawn

Full credits not available

12.
Mewn dyrus anial fyd

Full credits not available

13.
Melys ganu fydd yn Seion

Full credits not available

14.
O, hyfryd amser ddaw

Full credits not available

15.
Pan adeiladir Seion wiw

Full credits not available

16.
Braint, braint

Full credits not available

17.
Mor hyfryd fydd cyfarfod

Full credits not available

18.
Dywedwyd llawer am yr Oen

Full credits not available

19.
I Jerusalem a Seion

Full credits not available

20.
Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw

Full credits not available

21.
Henffych i’r amser da sy’n dod

Full credits not available

22.
Dyma ffydd y gwir gyfammod

Full credits not available

23.
Ar foreu’r Jubili

Full credits not available

24.
Pwy â i fynydd Seion Duw

Full credits not available

25.
O, am undeb a ffyddlondeb

Full credits not available

26.
Mae, mae

Full credits not available

27.
Y seintiau ffyddlon sydd

Full credits not available

28.
Er fod y saint ar hyn o bryd

Full credits not available

29.
Beth yw’r swn a’r synu sydd

Full credits not available

30.
Dim ond taith o bererindod

Full credits not available

31.
Cawn, cawn gymdeithas gu

Full credits not available

32.
A heibio’r dywell nos

Words: William Williams

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The dark night is passing

33.
Dros y bryniau tywyll niwlog

Full credits not available

34.
Plant ydym etto dan ein hoed

Full credits not available

Swper yr Arglwydd (Return to top)
35.
Mor hyfryd meddwl am y Gwr

Full credits not available

36.
Mae gwaed y groes a’i rîn

Full credits not available

37.
Gorch’mynodd Iesu Grist ein Pen

Full credits not available

38.
Cyd-roddwn fawl i’n Harglwydd glân

Full credits not available

39.
Mae’r gwaed a lifodd ar y groes

Full credits not available

40.
Nid bara a gwin daearol, gwan

Full credits not available

Cariad a brawdgarwch (Return to top)
41.
Pe llefarwn â thafodau

Full credits not available

42.
Cariad sydd yn hir ymaros

Full credits not available

43.
Cariad a odde’n ymarhous

Full credits not available

44.
Y cariad sydd yn cuddio

Full credits not available

45.
Cariad brawdol yma boed

Full credits not available

46.
Ysbryd cariad a brawdgarwch

Full credits not available

Yr efengyl (Return to top)
47.
Aed yr efengyl bur ar led

Full credits not available

48.
Efengyl yr Oen am dani boed son

Full credits not available

49.
Efengyl, hed yn awr

Full credits not available

50.
Anwylaf Dad, O llwydda di

Full credits not available

51.
Y gareg a dorwyd o’r mynydd

Full credits not available

52.
Arglwydd, anfon dy efengyl

Full credits not available

53.
Aed swn efengyl hedd

Words: Samuel Roberts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Let the sound of the gospel of peace go

54.
O, erglyw fy ngweddi, fy Arglwydd a’m Duw

Full credits not available

55.
Yr efengyl am y deyrnas

Full credits not available

56.
Efengyl y deyrnas yw hon

Full credits not available

57.
Dyrchafer baner goch y groes

Full credits not available

58.
Arglwydd, llwydda dy efengyl

Full credits not available

59.
Efengyl teyrnas nef

Full credits not available

60.
Yr efengyl hon ehedo

Full credits not available

61.
Efengyl y deyrnas sydd addas i ni

Full credits not available

62.
Efengyl teyrnas nefoedd

Full credits not available

63.
Diolch byth i Dduw y nefoedd

Full credits not available

64.
Ebedeg mae’r efengyl fwyn

Full credits not available

65.
Molwch yr Arglwydd

Full credits not available

66.
Y boreu a aeth heibio

Full credits not available

67.
Efengyl Mab Duw, di-newydd byth yw

Full credits not available

68.
Bum heb Dduw o fewn y byd

Full credits not available

69.
Ceisiwch y deyrnas

Full credits not available

70.
Taened gweision Brenin bywyd

Full credits not available

71.
Llwyddiant i’r efengyl nefol

Full credits not available

72.
Gan fod yr efengyl bur

Full credits not available

73.
O, cenwch fawl i Iesu gwiw

Full credits not available

74.
Gwelodd Ioan angel dysclaer

Full credits not available

75.
Boed i’th efengyl, Iesu mawr

Full credits not available

I’w canu mewn cynghor (Return to top)
76.
O, mor deg yw gweled brodyr

Full credits not available

77.
Rho dy Ysbryd, Arglwydd cu

Full credits not available

78.
Trwy gadw y cynghorion cu

Full credits not available

79.
Er mwyn dy enw, Arglwydd mawr

Full credits not available

Duw a’i air (Return to top)
80.
Pa dduw yn mhlith y duwian

Full credits not available

81.
Gair Duw sydd wir safadwy oll

Full credits not available

82.
O fewn i’r Bibl pur

Full credits not available

83.
Fy mhlant, byddwch ffyddlon tra bo’ch ar y llawr

Full credits not available

84.
Yn llyfr grâs, fy nefol Dad

Full credits not available

85.
Yma boed fy myfyrdodan

Full credits not available

86.
Y gair sy’n dangos grâs ein Duw

Full credits not available

Egwyddorion, ac ordinhadau (Return to top)
87.
Mae egwyddorion pur y saint

Full credits not available

88.
Ordeiniwyd ordinhadau

Full credits not available

89.
Mae’r dyfroedd yn y bedydd mâd

Full credits not available

90.
Mor fuddiol yw y gair a ddaeth

Full credits not available

91.
Y gwaed a lifodd ar y bryn

Full credits not available

Marwolaeth, adgyfodiad, a byd arall (Return to top)
92.
Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd

Full credits not available

93.
Pan ballo ffafr pawb a’u hedd

Full credits not available

94.
Am dòri gorchymyn y nef

Full credits not available

95.
Ioan glywodd lef o’r nefoedd

Full credits not available

96.
Ar fyr daw dydd yr Arglwydd

Full credits not available

97.
Byw, byw

Full credits not available

98.
Mae meddwl am y nefol wlad

Full credits not available

99.
Chwi, weision Duw, molwch chwi’r Oen

Full credits not available

100.
Y cyfiawn drig yn y nef (Anthem)

Full credits not available

Moliant i’r Arglwydd (Return to top)
101.
Molwch yr Arglwydd

Full credits not available

102.
Yr awrhon i’r Arglwydd, yr hwn sy’n ein dwyn

Full credits not available

103.
Y nefoedd gyda ni

Full credits not available

104.
Wele’r gogoniant mawr a fedd

Full credits not available

105.
Tydi wyt deilwng o fy nghân

Full credits not available

106.
Tydi wyt Dduw mewn awr o bwys

Full credits not available

107.
Trwy’r byd y bo sôn

Full credits not available

108.
Rho’wn fythol glod i gyd

Full credits not available

109.
Rho’wn glod i’n Harglwydd glân

Full credits not available

110.
Testun penaf fy myfyrdod

Full credits not available

111.
Dysg fi, O Dduw, dysg fi pa fodd

Full credits not available

112.
Angylion ddo’nt yn gysson

Words: William Williams

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Angelic throngs unnumbered

113.
Mawr a rhyfedd yw’th weithredoedd

Full credits not available

114.
Boed i’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd

Full credits not available

Caniadau cynnadledd (Return to top)
115.
Y gynnadledd hon genedlo

Full credits not available

116.
O, mor hyfryd gan y gweision

Full credits not available

Testunau amrywiol (Return to top)
117.
Daw y Barnwr yn ei gerbyd

Full credits not available

118.
Fy etifeddiaeth werthfawr yw

Full credits not available

119.
A all y fraich a wnaeth bob dim

Words: Isaac Watts; William Cameron

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Hast thou not known

120.
Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

Words: Samuel Roberts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Aaron with blood, not his own

121.
Dechreuaist, Arglwydd, ein rhyddhau

Full credits not available

122.
Na chudd dy wyneb, Arglwydd da

Full credits not available

123.
Archodd Duw i’w lân angylion

Full credits not available

124.
Fy enaid, cred, anghofia’th adfyd

Full credits not available

125.
Gogoniant byth i’r anwyl Un

Full credits not available

126.
Oni chlywsoch? oni chlywsoch?

Full credits not available

127.
Y dedwydd ddydd a ddaeth i ben

Full credits not available

Ymadawiad (Return to top)
128.
Rhaid ymadael unwaith etto

Full credits not available

129.
Er cystal yw cyfarfod

Full credits not available

130.
Dan dy fendith wrth ymadael

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

131.
Ymadael ’rym, O Arglwydd mawr

Full credits not available

132.
Er ’madael ’nawr, O Arglwydd ne’

Full credits not available

133.
Frodyr a chwiorydd cu

Full credits not available