Book cover

Vor Gud han er så fast en borg
Salmer og Sange, no. 260:00 0:00
Introduction
Audio

Vor Gud han er så fast en borg

Musik: Martin Luther, 1483–1546, bearb.

Tekst: Bearbejdet efter Martin Luthers melodi.

Related pages

  • Author: Martin Luther
  • Composer: Martin Luther