Book cover

Herre, forløser af min ånd
Salmer og Sange, no. 580:00 0:00
Introduction
Audio

Herre, forløser af min ånd

Tekst: Orson F. Whitney, 1855–1931

Musik: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1948 IRI

Related pages

  • Author: Orson F. Whitney
  • Composer: Harry A. Dean