Søndagsskole Sange, 8
Hav Tak for Profeten, Du sendte


Hav Tak for Profeten, Du sendte

First line: Hav Tak for Profeten, Du sendte