Επιπρόσθετα Τραγούδια για Παιδιά

Επιπρόσθετα Τραγούδια για Παιδιά

Additional Songs for Children, Greek.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2006–Present. 11 songs.

Music from the Children’s Sacrament Meeting Presentations.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

2019 (Return to top)
Nov 2019.
Περπατώ μαζί Του

Words: Stephen P. Schank

Music: Stephen P. Schank

Other versions of this song:
I Will Walk with Jesus

2012 (Return to top)
Jan 2012.
Ως τέκνο του Θεού

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Source: CSMP 2012, 2017

Other versions of this song:
As a Child of God

2011 (Return to top)
Jan 2011.
Ακούω μέσα στην καρδιά

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

Source: CSMP 2011, 2016

Other versions of this song:
If I Listen with My Heart

2010 (Return to top)
Jan 2010.
Το ξέρω πως με αγαπά

Words: Tami J. Creamer; Derena Bell

Music: Tami J. Creamer

Source: CSMP 2010, 2015

Other versions of this song:
I Know That My Savior Loves Me

2009 (Return to top)
Jan 2009.
Να βαπτισθώ θέλω

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

Source: CSMP 2009

Other versions of this song:
I Want to Be Baptized

Jan 2009.
Η παντοτινη οικογενεια μου

Words: Annette Dickman

Music: Annette Dickman

Source: CSMP 2009

Other versions of this song:
My Eternal Family

Jan 2009.
Την οικογένεια έχουμε εμείς

Words: Matthew J. Neeley

Music: Matthew J. Neeley

Source: CSMP 2009, 2014

Other versions of this song:
The Family Is of God

2008 (Return to top)
Jan 2008.
Τον Σωτήρ αν είχα πλάι μου

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

Source: CSMP 2008, 2013, 2018

Other versions of this song:
If the Savior Stood Beside Me

2007 (Return to top)
Jan 2007.
Θα τον Ακολουθω

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Source: CSMP 2007

Other versions of this song:
I’ll Follow Him in Faith

2006 (Return to top)
Jan 2006.
[Unknown title]

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Source: CSMP 2006 ?

Other versions of this song:
Holding Hands around the World

Jan 2006.
Δύναμη από τις γραφές

Words: Clive Romney

Music: Clive Romney

Source: CSMP 2006

Other versions of this song:
Scripture Power