Na mele o Ziona, 9
He Kumu Paa Loa


He Kumu Paa Loa

First line: He kumu paa loa, na haipule e