Na mele o Ziona, 8
Ka Iosepa Samita Pule Mua


Ka Iosepa Samita Pule Mua

First line: Nani wale ke kaka hiaka! Ai iluna