Na mele o Ziona, 13
Ko Ka Uhane Iini E


Ko Ka Uhane Iini E

First line: Ko ka uhane iini e, Oia ka pule noi