Սիօնի երգերը, 11
ԵԹԷ ՃԱՄԲԱՆ ՑԱՒԱԼԻ Է


ԵԹԷ ՃԱՄԲԱՆ ՑԱՒԱԼԻ Է