Inni semplificati, p. 72
Genti, guardate


Genti, guardate