ჩემი მხსნელი ცოცხალია
მირითადი სახარებს, p. 268


ჩემი მხსნელი ცოცხალია

Related pages

  • Author: Samuel Medley
  • Composer: Lewis D. Edwards