Book cover

Ko E Fakamoui A Isaraela
Ko E Tau Lologo Tapu Moe Tau Lologo He Tau Fanau, p. 1


Ko E Fakamoui A Isaraela

Related pages

  • Author: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)
  • Composer: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis