Book cover

Glorie zij God de Heer
Lofzangen, 390:00 0:00
Introduction

Glorie zij God de Heer

1. Glorie zij God de Heer! Dat ieder Hem vereer! O, prijs zijn naam! Zijn liefd’ heeft ons bereid eeuwige zaligheid. Zing dankbaar en verblijd: Waardig is ’t Lam!

2. Jezus, die voor ons stierf, ’t leven voor ons verwierf; o, prijs zijn naam! Zeg wat voor ons Hij wrocht, hoe duur Hij ons eens kocht, ons heil steeds heeft gezocht. Waardig is ’t Lam!

3. Dat uit der eng’len rang weergalm’ een vreugdezang. O, prijs zijn naam! God heeft voor Hem bereid lof, eer en majesteit door alle eeuwigheid. Waardig is ’t Lam!

Tekst: naar James Allen (1734–1804)

Muziek: Felice de Giardini (1716–1796)