Book cover

Besteed uw tijd steeds nuttig
Lofzangen, 1550:00 0:00
Introduction

Besteed uw tijd steeds nuttig

1. Besteed uw tijd steeds nuttig, verbeuzel hem toch niet, maar werk terwijl de zon schijnt, eer gij de nacht hier ziet. Wij kunnen niet gebieden dat de zon niet onderga, de schaduw niet verzoeken dat zij van verre sta.

2. De tijd snelt als op vleugels, hem houden kan men niet, hij komt en vliedt snel henen, brengt vreugde en verdriet. En zo w’ er niet voor waken, verdwijnt dra onze kans; kortstondig is het leven, slechts vluchtig is zijn glans.

3. Zoals de barre winter volgt op het zomerweer, zo kan ook onze vreugde nemen een droeve keer. Daarom moet men proberen elke dag vooruit te gaan, steeds nuttig hier te wezen en vrij van euveldaân.

4. Besteed uw tijd steeds nuttig en veilig zult gij zijn, want stiptheid biedt bescherming, brengt zegen, rijk en rein. Voorzichtig zij uw hand’len, uw hart zij steeds oprecht, dan volgt u ’s hemels zegen, wordt nooit u hulp ontzegd.

Tekst: naar Robert B. Baird (1855–1916)

Muziek: Robert B. Baird (1855–1916)