Book cover

U wil ik volgen, Heer
Lofzangen, 1530:00 0:00
Introduction

U wil ik volgen, Heer

1. Heiland, leer mij U te dienen op het pad dat U ons wees; tijd te nemen voor een ander, hulp te bieden zonder vrees. Heiland, leer mij U te dienen; U wil ik volgen, Heer.

2. Waarom zal ’k een oordeel vellen als ik zelf niet feilloos ben? In een hart kan droefheid leven waar ’k de reden niet van ken. Waarom zal ’k een oordeel vellen? U wil ik volgen, Heer.

3. Ben ik niet mijn broeders hoeder? Laat mijn oog opmerkzaam zijn. Geef mij olie voor zijn wonden, ’t woord van troost voor zielenpijn. Ben ik niet mijn broeders hoeder? U wil ik volgen, Heer.

4. Heiland, leer mij liefde geven, net zoals U mij die geeft. Laat mij uw discipel wezen in wie steeds uw voorbeeld leeft. Heiland, leer mij liefde geven; U wil ik volgen, Heer.

Tekst: naar Susan Evans McCloud (1945– ). © 1985 IRI

Muziek: K. Newell Dayley (1939– ). © 1985 IRI