Book cover

Komt allen tezamen
Lofzangen, 1390:00 0:00
Introduction

Komt allen tezamen

1. Komt allen tezamen, komt verheugd van harte, Betlehems stal in de geest bezocht. Komt, ziet het kindje, ons tot heil geboren.

O, laten wij aanbidden, o, laten wij aanbidden, o, laten wij aanbidden die Koning!

2. De Heiland der wereld, Gods geliefde Zone, ligt in een krib en op schamel stro. ’t Is de Beloofde, nu op aard’ verschenen.

O, laten wij aanbidden, o, laten wij aanbidden, o, laten wij aanbidden die Koning!

3. O, zingt, eng’lenkoren, zingt uw jubelzangen; zingt, alle scharen in ’t hemelrijk! Ere zij God, glorie in den hoge.

O, laten wij aanbidden, o, laten wij aanbidden, o, laten wij aanbidden die Koning!

Tekst: oorspronkelijke tekst toegeschreven aan John F. Wade (ca. 1711–1786)

Muziek: toegeschreven aan John F. Wade (ca. 1711–1786)