Book cover

Het brood wordt ons hier nu bediend
Lofzangen, 1220:00 0:00
Introduction

Het brood wordt ons hier nu bediend

1. Het brood wordt ons hier nu bediend, ten teken dat de Heer voor ons eens stierf op Golgota, zijn leven lei ter neer.

2. Het water zegt dat Hij zijn bloed uit liefde voor ons gaf, opdat wij ook, als Hij eens deed, verrijzen uit het graf.

3. Ja, groot was zijne liefd’ en trouw, betoond tot in de dood. Hij stierf tot redding van elkeen, voor allen, klein en groot.

4. Hernieuwen wij in deze stond ’t verbond met onze Heer, opdat wij beter dan voorheen hier leven, Hem ter eer.

Tekst: naar Richard Alldridge (1815–1896)

Muziek: Joseph Coslett (1850–1910)