Book cover

In Christus’ kerk zijn wij tezaam
Lofzangen, 1180:00 0:00
Introduction

In Christus’ kerk zijn wij tezaam

1. In Christus’ kerk zijn wij tezaam, nemen symbolen in zijn naam; laten wij zorgen dat wij zijn zuiver van hart, van handen rein.

2. Christus vergoot voor ons zijn bloed, heeft aan het kruis voor ons geboet, en Hij verdreef de duist’re rouw die ’t lot der schepping worden zou.

3. Voor een gebroken wet stierf Hij opdat het recht bevredigd zij, opdat de mens ontga de straf van eeuw’ge smart en van het graf.

4. En triomferend weer verrijz’ en God in glorie dankbaar prijz’, om dan, bevrijd van dood en pijn, met Christus heerser, vorst te zijn.

Tekst: naar John Nicholson (1839–1909)

Muziek: Alexander Schreiner (1901–1987). © 1948 IRI