Vi til himlen bønnen sender
Salmer og Sanger, no. 122


Vi til himlen bønnen sender

First line: Vi til himlen bønnen sender

Related pages

  • Author: William E. Hickson
  • Composer: Ernst Moritz Arndt