Kastes du på bølgen om i livets natt
Siste Dagers Helliges Sangbok, 72


Kastes du på bølgen om i livets natt

First line: Kastes du på bølgen om i livets natt

Related pages

  • Author: Johnson Oatman Jr.
  • Translator: Sophie Valentine
  • Adapter: Hilmar E. Freidel