Book cover

Modlitwa dziecka
Śpiewnik Dla Dzieci, p. 60:00 0:00
Introduction
Audio

Modlitwa dziecka

Słowa i muzyka: Janice Kapp Perry, ur. 1938 r.

© 1984 Janice Kapp Perry. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelnylub prywatny.

Related pages

  • Author: Janice Kapp Perry
  • Composer: Janice Kapp Perry