Śpiewnik Dla Dzieci

Śpiewnik Dla Dzieci

Children’s Songbook, Polish.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2018. Only known edition. 121 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Mój Ojciec Niebieski (Return to top)
2.
Jam dzieckiem Boga jest

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
I Am a Child of God

4.
Dzieci na całym świecie

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

Other versions of this song:
Children All Over the World

6.
Modlitwa dziecka

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
A Child’s Prayer

8.
Ja Ojca w Niebie mam

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Arr.: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

9.
Dziękuję Ci, Ojcze

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

10.
Ojcze, Tobie oddam cześć

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Father, I Will Reverent Be

11.
Grzeczni i pełni czci

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Reverently, Quietly

12.
Cześć to miłości jest znak

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

Other versions of this song:
Reverence Is Love

13.
Będę pełen czci

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

Other versions of this song:
I Will Try to Be Reverent

14.
Czy tak mały szkrab jak ja?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

Other versions of this song:
Can a Little Child like Me?

15.
Dzięki Ojcu składam

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

Other versions of this song:
Thanks to Our Father

16.
Mój Ojciec kocha mnie

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
My Heavenly Father Loves Me

18a.
Za zdrowie me (Kanon)

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
For Health and Strength

18b.
Pochylmy głowy

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
We Bow Our Heads

Zbawiciel (Return to top)
20.
Syna nam dał

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
He Sent His Son

22.
Gdy Józef do Betlejem szedł

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

Other versions of this song:
When Joseph Went to Bethlehem

24.
W żłobie leży

Words: Polish carol; Piotrowi Skardze

Music: Polish carol

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Infant Holy, Infant Lowly

25.
Raz w ubogiej stajeneczce

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

Other versions of this song:
Once within a Lowly Stable

26.
Daleko gdzieś w żłobie

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
Away in a Manger

28.
Kołysanka Marii

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Mary’s Lullaby

30.
Cichutko, me dziecię

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Christmas Cradle Song

32.
Pieśń bożonarodzeniowa

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
The Nativity Song

34.
Jezus kiedyś też dzieckiem był

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Jesus Once Was a Little Child

35.
Czasami, gdy czytam

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

36.
Opowiedz mi o Jezusie

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

Other versions of this song:
Tell Me the Stories of Jesus

37.
Jezus to przyjaciel nasz

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Jesus Is Our Loving Friend

38.
Jezus chce, bym był promykiem

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Jesus Wants Me for a Sunbeam

39.
Kochaj wszystkich — mówi Pan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Jesus Said Love Everyone

40.
Próbuję żyć tak jak Jezus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

42.
Mój Zbawca kocha mnie

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
I Feel My Savior’s Love

44.
Jezus zmartwychwstał

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

Other versions of this song:
Jesus Has Risen

45.
Czy Jezus z grobu powstał sam?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

Other versions of this song:
Did Jesus Really Live Again?

46.
Kiedy Chrystus przyjdzie znów

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

Other versions of this song:
When He Comes Again

48.
Kościół Jezusa Chrystusa

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
The Church of Jesus Christ

Ewangelia (Return to top)
50.
Wiara

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Faith

52.
Pomóż mi, Ojcze

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Help Me, Dear Father

53.
Zostanę więc ochrzczony

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

Other versions of this song:
When I Am Baptized

54.
Chrzest

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Baptism

56.
Duch Święty

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
The Holy Ghost

57.
Kiedyś wczesną wiosną

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
On a Golden Springtime

58.
Idź za prorokiem

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

Other versions of this song:
Follow the Prophet

60.
Kapłaństwo mamy znów

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

Other versions of this song:
The Priesthood Is Restored

61.
Złote płyty

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

62.
Opowieści z Księgi Mormona

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Book of Mormon Stories

63.
Księgi w Księdze Mormona

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

Other versions of this song:
The Books in the Book of Mormon

64.
Odwaga Nefiego

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Other versions of this song:
Nephi’s Courage

66.
Czytaj i módl się

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

Other versions of this song:
Search, Ponder, and Pray

67.
Pana szukać chcę

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

Other versions of this song:
Seek the Lord Early

68.
Słuchaj przykazań

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Arr.: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

70.
Naucz mnie chodzić tą drogą

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

71.
Zawsze słucham jej

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Quickly I’ll Obey

72.
Chcę dziś żyć ewangelią

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

Other versions of this song:
I Want to Live the Gospel

73.
Mój Bóg dał mi świątynię

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

74.
Miłość wzajemna

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Other versions of this song:
Love One Another

75.
Powiedz mi, Panie

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

Other versions of this song:
Tell Me, Dear Lord

76.
Gdzie miłość przepełnia serca

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

Other versions of this song:
Where Love Is

78.
Nie będziesz sam

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I’ll Walk with You

80.
Uczciwie żyj

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

81.
Bądź wierny

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Stand for the Right

82.
Wybierz dobro

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Choose the Right Way

83.
Życzliwy bądź

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

84.
Jestem jak gwiazdka

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
I Am like a Star

85.
Będę dzielnym sługą

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Be Valiant

86.
Planem Boga dziś będę żyć

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Follow God’s Plan

88.
Gotowy na bój

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
A Young Man Prepared

90.
Chcę małym misjonarzem być już dziś

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
I Want to Be a Missionary Now

91.
Gdy powołają mnie na misję

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

Other versions of this song:
I Hope They Call Me on a Mission

92.
By prawdę ponieść w świat (Armia Helamana)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
We’ll Bring the World His Truth

94.
Powołani służyć

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

96.
Świeć więc

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Shine On

Dom i rodzina (Return to top)
98.
Razem na zawsze wieczna rodzina

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

99.
Gdy patrzę na świątynię

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I Love to See the Temple

100.
Poznać przodków chcę

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Family History—I Am Doing It

101.
Rodzinna modlitwa

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer

102.
Miłość mieszka tu

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
Love Is Spoken Here

104.
Szczęśliwa rodzina

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
A Happy Family

Not available due to copyright restrictions.

105.
Sobota

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

Arr.: Chester W. Hill

Other versions of this song:
Saturday

106.
Najdroższe słowa

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
The Dearest Names

107.
Kocham Cię, Mamo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Mother, I Love You

108a.
Droga Mamo

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Mother Dear

108b.
Gdy pomagamy

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

Other versions of this song:
When We’re Helping

109.
Gdy idę na spacer

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
I Often Go Walking

110.
Gdy tata wraca do domu

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Daddy’s Homecoming

111.
Mój tata

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

Other versions of this song:
My Dad

112.
Babcia

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

Other versions of this song:
Grandmother

113.
Gdy dziadziuś przyjdzie

Words: Marian Major

Music: Marian Major

Other versions of this song:
When Grandpa Comes

Not available due to copyright restrictions.

114.
Pieśń w sercu miej

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Other versions of this song:
Sing Your Way Home

Zabawa i ruch (Return to top)
116.
„Dziel się” — strumyczek rzekł

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
“Give,” Said the Little Stream

117.
Deszczyk pada

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Rain Is Falling All Around

Not available due to copyright restrictions.

118.
Popcorn strzela

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

Arr.: Betty Lou Cooney

Other versions of this song:
Popcorn Popping

119.
Małe ziarnka w ziemi są

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Little Seeds Lie Fast Asleep

Not available due to copyright restrictions.

120.
Co robisz, gdy latem wakacje są?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

Other versions of this song:
Oh, What Do You Do in the Summertime?

121.
Był raz sobie bałwan

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Once There Was a Snowman

Not available due to copyright restrictions.

122.
Ten świat cudowny dla mnie jest

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
I Think the World Is Glorious

123.
Ten świat jest wspaniały!

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
The World Is So Lovely

124.
W pieśni wznieś serce swe

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

Other versions of this song:
Lift Up Your Voice and Sing

125.
Jeśli szczęście w sobie masz

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
If You’re Happy

126.
Mam dwie dłonie

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

Other versions of this song:
I Have Two Little Hands

127.
Zawiasy

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Hinges

128.
Uśmiechy

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

Other versions of this song:
Smiles

129a.
Głowa, ramiona, kolana

Words: Anon.

Music: English folk song

Other versions of this song:
Head, Shoulders, Knees, and Toes

129b.
Fajnie jest

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

Other versions of this song:
Fun to Do

Not available due to copyright restrictions.

130.
Witamy was

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

Other versions of this song:
Hello Song

131.
Barwy naszej Organizacji Podstawowej

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

Other versions of this song:
Our Primary Colors

132.
Mądry człek zbudował dom

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

Other versions of this song:
The Wise Man and the Foolish Man

133.
Dzisiaj urodzin Twoich dzień (Kanon)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
You’ve Had a Birthday

134.
Sto lat! Sto lat!

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Other versions of this song:
Happy, Happy Birthday

Wybrane pieśni (Return to top)
136.
Pieśń pionierów

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

Other versions of this song:
The Handcart Song

137.
Dzieci pionierów śpiewały wraz

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Pioneer Children Sang As They Walked

138.
Pionierem być

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

Arr.: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
To Be a Pioneer

139.
Maszerują dzieci drogą

Words: Traditional

Music: Traditional

Other versions of this song:
Children are Marching on the Road

140.
Zła zima

Words: Maria Konopnicka

Music: Zygmunt Noskowski

Other versions of this song:
Bad Winter

141a.
Kółko graniaste

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Angular Wheel

141b.
Wlazł kotek

Words: Oskar Kolberg

Music: Folk song

Other versions of this song:
Kitten Got In

142.
Stary niedźwiedź

Words: Anon.

Music: Folk song

Other versions of this song:
Old Bear

143.
Jedzie pociąg z daleka

Words: Traditional

Music: Traditional

Other versions of this song:
A Train Is Traveling from a Distance

144.
Rodzina dziełem Boga

Words: Matthew J. Neeley

Music: Matthew J. Neeley

Other versions of this song:
The Family Is of God

145.
Mam chusteczkę haftowaną

Words: Traditional

Music: Traditional

Other versions of this song:
I Have an Embroidered Handkerchief

146.
Dwa tysiące młodych wojowników

Words: Bonnie Hart Murray

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
Two Thousand Stripling Warriors

147.
Kapłaństwo naszego Pana (Kanon)

Words: John Craven

Music: John Craven

Other versions of this song:
The Priesthood of Our Lord

148.
Nasz blask

Words: Jan Pinborough

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
Our Time to Shine


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video