Takikuna, 28
Kan Ninan Taytata Minishtinimi


Kan Ninan Taytata Minishtinimi

First line: Kan ninan Taytata minishtini