Ua Atoa le Filemū
O Viiga i le Atua, no. 86


Ua Atoa le Filemū

First line: Ua atoa le filemū

Related pages

  • Author: John Hugh McNaughton
  • Composer: John Hugh McNaughton