Ua Olioli A‘u Nei
O Viiga i le Atua, no. 88


Ua Olioli A‘u Nei

First line: Ua olioli a‘u nei

Related pages

  • Author: Eliza E. Hewitt
  • Composer: John R. Sweney