Book cover

Tusipese a Tamaiti, p. 76
A I Ai Le Alofa0:00 0:00
Introduction
Audio

A I Ai Le Alofa

First line: Le alofa o le Atua lea

Upu: Joanne Bushman Doxey, f. 1932 ma Norma B. Smith, 1923–2010

Fati: Joanne Bushman Doxey, f. 1932 ma Marjorie Castleton Kjar, 1927–2019

Puletaofia © 1972 e Joanne Bushman Doxey ma Marjorie Castleton Kjar. Teuteuina © 1989 IRI E mafai ona faia ni kopi o lenei pese mo le fa‘aaogaina i le fale po o le lotu ae le o ni mea fa‘apisinisi.Upu: Joanne Bushman Doxey, f. 1932 ma Norma B. Smith, 1923–2010

Fati: Joanne Bushman Doxey, f. 1932 ma Marjorie Castleton Kjar, 1927–2019

Puletaofia © 1972 e Joanne Bushman Doxey ma Marjorie Castleton Kjar. Teuteuina © 1989 IRI E mafai ona faia ni kopi o lenei pese mo le fa‘aaogaina i le fale po o le lotu ae le o ni mea fa‘apisinisi.