Faafofoga Mai le Tama
Viiga ua Faafaigofie, p. 44


Faafofoga Mai le Tama

Related pages

  • Author: Annie Pinnock Malin
  • Composer: Louis M. Gottschalk
  • Adapter: Edwin P. Parker