Ua Ou Iloa Lo’u Faaola
Viiga ua Faafaigofie, p. 40


Ua Ou Iloa Lo’u Faaola

Related pages

  • Author: Samuel Medley
  • Composer: Lewis D. Edwards