Sånger och rim, p. 29c
Pappa


Pappa

First line: Jag har en pappa så stark och stor