Book cover

Lär mig att bedja av hjärtat
Barnens sångbok, p. 144a


Lär mig att bedja av hjärtat

First line: Lär mig att bedja av hjärtat

Text: Britt G. Hallqvist, 1914–1997. © 1970

Musik: Carl-Bertil Agnestig, f. 1924. © 1976

Använd med tillstånd. Kopiering utan copyrightinnehavarnas skriftliga tillstånd förbjudes.

Related pages

  • Author: Britt G. Hallqvist
  • Composer: Carl-Bertil Agnestig