Tune: Lär mig att bedja av hjärtat (Carl-Bertil Agnestig)

Composer: Carl-Bertil Agnestig

This tune is associated with the following texts: