Book cover

Mga Banal, Halina
Mga Himno, no. 230:00 0:00
Introduction
Audio

Mga Banal, Halina

Titik: William Clayton, 1814–1879

Himig: Katutubong Awit na Ingles

Related pages

  • Author: William Clayton
  • Composer: English folk song