Book cover

Jesus, ang Inyong Alaala
Mga Himno, no. 830:00 0:00
Introduction
Audio

Jesus, ang Inyong Alaala

Titik: Ipi. na kay Bernard ng Clairvaux, mga 1091–1153; isi. ni Edward Caswall, 1814–1878

Himig: John B. Dykes, 1823–1876

Related pages

  • Author: Bernard of Clairvaux
  • Composer: John B. Dykes