Book cover

Sintang Oras ng Dalangin
Mga Himno, no. 840:00 0:00
Introduction
Audio

Sintang Oras ng Dalangin

Titik: Ipi. na kay William W. Walford, 1772–1850, bin.

Himig: William B. Bradbury, 1816–1868, bin.

Related pages

  • Author: William W. Walford
  • Composer: William B. Bradbury