Thánh Ca, 140
Ban Mai Thức Giấc


Ban Mai Thức Giấc

First line: Khi thức giấc ban mai trên giường êm