Thánh Ca, 222
Xin Chúa Nghe Thấu Lời Con


Xin Chúa Nghe Thấu Lời Con

First line: Giờ hát lên vinh danh Ngài