Thánh Ca, 5
Cao Trên Đỉnh Núi


Cao Trên Đỉnh Núi

First line: Nhìn xa cao trên đỉnh núi