Thánh Ca, 98
Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn


Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

First line: Ôi Chúa Đấng tôi cần luôn