Thánh Ca, 172
Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi


Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

First line: Lòng tôi thật khiêm nhu kêu cầu xin