Thánh Ca, 100
Càng Gần Chúa Hơn


Càng Gần Chúa Hơn

First line: Chúa ơi cho con càng gần