Thánh Ca, 156
Ta Hát Khúc Chia Tay


Ta Hát Khúc Chia Tay

First line: Đến lúc giờ chia tay rồi