Arise, All Things That God Has Made

Author: Hans Adolph Brorson
Composer: Bohemian melody


Languages (1)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Arise, All Things That God Has Made”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Arise, All Things That God Has Made” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Danish (Original Language)

Op al den ting, som Gud har gjort

Salmer og Sange (1993, 2005), no. 90

1. Op al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise! Det mindste han har skabt, er stort og kan hans magt bevise.

2. Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde.

3. Det mindste græs, jeg undrer på i skove og i dale, hvor skulle jeg den visdom få, om det kun ret at tale!

4. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle, de mange fuglesving, der sker op under Herrens himle!

5. Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge, når fuglesangen sammenslår som tusind harpestrenge!

6. Hvad skal jeg sige, når mit sind i havets dybe grunde kun dog så lidt kan kikke ind, og ser så mange munde!

7. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, hvor stjerneflokken blinker, hvor mildt enhver imod mig ler og op til himlen vinker!

8. Hvad skal jeg sige, når jeg op til Gud i ånden farer, og ser den store kæmpetrop af blide engleskarer!

9. Hvad skal jeg sige?—Mine ord vil ikke meget sige: O Gud, hvor er din visdom stor, Din godhed, kraft og rige!

10. Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Helleluja, vor Gud er stor! Og Himlen svarer: Amen!